ماهنامه ريزپردازنده  

       

   سال14، شماره 159، انتشار مرداد  1386

 

  50  نكته براي كار با ويستا ← 6

● ترفندهاي پيشرفتة كارآمدسازي ويستا ← 17

● برنامه‌هاي Backup & Restore  

● ورود Windows Mail، خداحافظيOutlook Express  

● ويندوز، لينوكس، يا Mac OS  

● روشهاي استفاده از چند سيستم‌عامل بر روي يك كامپيوتر ←36

● پروژة PC: خودتان یک دزدگیر بسازید← 41

بازگشت به خانه اول