ماهنامه ريزپردازنده  

 

شماره 168 (ارديبهشت 1387)

 

چگونه قاب‌عكس ديجيتال بخريم/ 5

يك شبكة خانگي كامل بسازید / 8

يك شبكة باسيم برپا كنيد / 9

● يك شبكة بي‌سيم را به يك شبكة باسيم وصل كنيد / 15

● شبكة خود را با DSL به اينترنت وصل كنيد / 19

تلويزيون خود را به شبكة خانگي وصل كنيد / 22

سیستم صوتی خانه را به شبكه كامپيوتر وصل کنید / 24

كنسولهاي بازي را به شبكه وصل كنيد / 28

يك سيستم دزدگير برپا كنيد / 30

شبكة خانگي را از راه دور دستيابي كنيد / 34

●10 فايدة يك شبكة خانگي كامل / 36

برپاسازي شبكه‌ و پيوستن به شبكه‌ها  در ویستا/ 38

بازگشت به خانه اول