ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 170 (تير 1387)

كنترل كامپيوتر با قلم /5

 همه‌چيز دربارة هسته‌هاي ريزپردازنده‌ها /8

 10 نكته براي حفظ امنيت وسايل همراه و داده‌ها /11

 پروژه: از بلوتوث استفاده كنيد /13

پروژه: نوارهاي ويدئوي خانوادگي خود را به DVD انتقال بدهيد /16

پروژه : از يك سوئيچ KVM استفاده كنيد /20

پروژه: يك سرور  (server) براي داده‌هاي ديجيتالي خود بسازيد /24

 پروژه: چگونه BIOS‌ را روزآمد كنيم /28

 پروژه: چگونه يك منبع‌تغذيه جديد نصب كنيم /35

 چگونه مسائل متداول حافظه‌هاي فلش USB را حل كنيم /40

كامپيوتر و نظام مالياتي / 46

 

 بازگشت به خانه اول