ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 172 (شهريور 1387)

53برنامه‌ رایگان  برتر در اينترنت/5

150برنامه رایگان برتر به انتخاب نويسندگان نشريه  12 /PC Magazine

● نقش چيپ‌ست‌ در مادربورد/20

● خودتان نوت‌بوك‌تان را تعمير كنيد/24

نمايشگر نوت‌بوك را تعمير يا تعويض كنيد /25

تعمير صفحه‌كليد نوت‌بوك /29

مسائل RAM نوت‌بوك را شناسايي و برطرف كنيد /31

● رفع‌اشكال باتري و آداپتور برق نوت‌بوك /35

● حل مسائل ديسك‌سخت نوت‌بوك /39

● رفع‌اشكال و تعمير وسايل همراه /43

 بازگشت به خانه اول