ماهنامه ريزپردازنده  

 

شماره 178 (اسفند  1387)

  

نكته‌ها، ترفندها، و اخبار ويندوز /5

● مديريت كامپيوترهاي عمومي  با برنامة SteadyState 

SSDها زندگي را براي ديسك‌هاي سخت سخت كرده‌اند/12

بهترين نرم‌افزارهاي رايگان سال /15

حذف اصولي نرم‌افزار / 23

تعمير نصب‌زدايي معيوب /27

● چگونه ويروس‌ها و كدهاي مخرب و زيان‌آور را حذف كنيم  /30

● برنامه‌هاي نصب‌زدايي / 34

● حل مسائل Firewall

  

 بازگشت به خانه اول