ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 185 (آبان 1388)

● اخبار و ترفندهاي ويندوز/5

برنامة مرورگر اينترنت Internet Explorer 8 

● نكته‌هاي ارتقاي پردازنده، حافظه، و مادربورد/13

● نكته‌هاي ارتقاي وسايل جانبي كامپيوتر /17

● نكته‌هاي ارتقاي وسايل ذخيره‌گر/18

نكات ارتقاي كارت‌هاي صدا و ويدئو/20

نكات ارتقاي جعبه و منبع‌تغذيه/22

تعمير ويندوز7 با System Recovery Options

يك نقطة بازگرداني (restore point) بسازيد /33

يك ديسك تعمير سيستم بسازيد/34

تشخيص مسائل حافظة كامپيوتر در ويندوز7/  37

● نگارش‌هاي پيشين فايل‌ها در ویندوز7/   38

کار با لینوکس آسان است/42

بازگشت به خانه اول