ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 190 (اردیبهشت 1389)

·   رفع اشكال ويندوز7 با روزآمدسازي / 5

· تعمير سيستم با System Restore   

Task Manager ·     در ويندوز7   /  12  

· پاسخ درست به پيام‌هاي خطاي ويندوز7   /  18

· حل مسائل متداول ويندوز7  / 26

· برنامة Windows Remote Assistance در ويندوز / 31

· چگونه يك سيستم‌عامل لينوكس نصب كنيم / 39

 

بازگشت به خانه اول