ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 196(آبان  1389)

 

بازشناسي گفتار در ويندوز /   5

50نكته و ترفند در ويندوز7 / 10

وايمكس(WiMAX) چيست؟/ 22

ترفندهاي پيشرفته در ويندوز7 / 26

یک شبكة مختلط مدرن بسازید /29

● یک شبكه با  امكانات ويدئوكنفرانس /35

8 ترفند رجيستري در ويندوز7  / 37

   SurfSideKick و  SmitFraudحذف  دستی ويروس‌های

 

بازگشت به خانه اول