ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  201(اردیبهشت 1390)

 

اخبار  و نکته‌های ويندوز/ 5

● مبانی شبکه‌های کامپیوتر / 10

● همه چیز درباره ريزپردازنده‌ها /  13

● همه چيز درباره گواهي‌نامه‌ها /  18

● يك كامپيوتر اداري–خانگي بسازيد  (بخش 1: معرفی قطعات ) / 22

● يك كامپيوتر اداري–خانگي بسازيد (بخش2: ساخت سيستم) / 28

 راهنمای حذف  اسب تروای  Trojan.vundo

● راهنمای حذف ويروس Virus Doctor

● استفاده از ذخيره‌گرهاي شبكه (NAS)

 

 

بازگشت به خانه اول