ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  214(تیر 1391)

   

· اخبار /5

· ترفندهای  ویندوز / 6

· راهنمای آموزشي برنامه PowerPoint

· ترفندهای PowerPoint

· راهنمای جامع ویندوز8/  20

· زمان ارتقا به ویندوز8/26

· نگاهی دقیق‌تر به صفحه Start در ویندوز8/28

· چگونه Windows 8 Release Preview را نصب كنيم /30

· 14 نکته و ترفند ویندوز8/37

·  مالک داده‌های‌تان باشید / 42

 

بازگشت به خانه اول