ماهنامه ريزپردازنده  

 219(1391)

 

  4K ی Ultra HD یʿ/7

掘 ی /9

HDMI /11

ی8 ی /13

ژӝی ی /14

ʘی یӘ ی SSD ی ی8/  19

یی ی /22

5 ی Ș ی с ی /27

10 ی ی ی یی/33

(Router) / 37

 

بازگشت به خانه اول