ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  237( اَمرداد 1393)

 

  هوشمندسازی و طبیعت‌دوستی/4

● راهنمای خودکارسازی خانه /4

خانه هوشمند / 7

چگونه با ایفت (IFTTT) زندگی‌ را خودکار کنیم / 27

خودکارسازی خانه با IFTTT

پشتیبان‌گیری از یک وسیله اندرویدی /40

  

بازگشت به خانه اول