ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  243( بهمن 1393)

 

 

● اینترنت آدم‌ها (6)

● اینترنت چیزها /8  

بخش تاریک اینترنت چیزها / 14

ارتباطات NFC

ترفندهای برگزیده جستجوی گوگل / 24

دریاچه‌های داده /31

حس‌گرهای Nest

 برنامک MyFitnessPal

● برنامه‌های یادداشت‌نویسی OneNote، Evernote، و  Google Keep  

حریم شخصی و نصب دوربین‌های نظارتی در همه جا /38

 

بازگشت به خانه اول