ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  247(تیر 1394)

 

اینترنت آدم‌ها (10)

  نسخه  PDF

● برنامک کانتَکتس  (نشانی‌نامه) در اندروید /8

خودران‌ها / 11

هفت فناوری ابتکاری دوربین / 19

 پاک‌سازی پی‌سی /25

● همه چیز درباره 4G /32

● آینده پول و حریم خصوصی مالی / 34

 

بازگشت به خانه اول