ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  255(فروردین 1395)

 

  

اینترنت آدم‌ها (18)/4

نسخه  PDF

● ويدئوي 360 درجه /6

● كشاورزي و اينترنت اشياء /9

مقايسه Siri و Google Now

بازشناسي صدا و هوش مصنوعي / 16

آينده داده‌دان‌ها و دانش داده‌ها / 20

● کنترل روبات‌ها توسط دورکاران از راه دور

 

 

بازگشت به خانه اول