ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  257(خرداد 1395)

 

   

اینترنت آدم‌ها (20)/4

نسخه PDF

● اَکشن‌کم‌های بازار /6

● ترجمه در زمان واقعی /11

گوشی‌ها چگونه ردیابی مکان را انجام می‌دهند؟ / 14

اینترنت اشیاء در حوزه سلامت / 117

● آیا روبات‌ها می‌توانند انسان را  بیکار کنند / 21

 

 

 

بازگشت به خانه اول