ماهنامه ريزپردازنده  

 267(ی1397)

 

 

ی (30): ی AI-Democracy ʡ ( یی)

        ( )

● ʝیی یی ( یی)

        ( )

 ʝ : ی ی /9

  ی ی /15

 ی Ԙی ی ی /20

بازگشت به خانه اول