ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  270( 1398)

 

ی

پی‌دی‌اف مقا ی ی یϐ ʝ ʝ

□ ی ی

 

ی

265 ی یی یی ی      AI-Democracy ی. 269 ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ј ی.  ی ی   ی ی ی یی 坐یی ی ی һ  ی ی ی ی یی ی . ی یϐ ی ʝ ی ی یϐ ʝ  ی Ν ݝ ی ی ی ̝ ی ی ی ی ی ј ی ͘ یی ی ԝی یی یی ی .

ی ()

 ی   ی. ی ی ی ی 坐یی[1] ی یی (坐یی ی ) ی ییی   ی ی . ی   ԝ یی ی ی ی   یی ʘ .

  ϐی ی ϡ  ی ی 䝘 ی یی . ϐ ی ی یϝ ی ی. ϐی ی   ȝӝ ی .

 

ی  ی Ԙی э یی ی ی ی  ی ی . э  یی ȝیی Ӂی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی  ی сی  . ی Ș ی  ییϡ ی ی ی ی   یϡ ی ی [2] ی ی ی Ș ϐی ی.

ی

ی یѡ  ǐ 13.8  یی ی ی   ی ییی ȝ ѐ ( ڝی ) ѐ  ی 2 یی  ( ) ی ی   ی ی  ی[3]   ی[4]  ی ی) ی ی ȝ ј . ی ی یی ی یی . ی یی یی ی ی ʡ ی  ʘ   ی ی   یی ی ی ی : ی ی.

یی    یی ی ʡ ی یییی ی ی ی ȝ ѐ ی ʘی : .

Ԑʝ ی ی ی Ȼ ی ѐ _ یʝی ی ی ی ی یی _ ϡ ی ѐ .

ی ی ی (strong AI) ی ی ی ی ی یԝی . ی یӘی یԐ ی ی   ی ʝی ی. ی ی یی ی ی  ی ی[5]  یϡ ی یԝی یʡ ی   یԝی ʻ.

ی   یی ѡ یԝی یی. ی ی [6] ی ی ی -یی[7]  ی ی ی ی ی یʡ ی ϡ یی  ییϡ э-ی یی ی یی ی یی -یی یԝǁی ی.[8]

ی ی  ی搝 ی ی یی ی ʝ ԝیی یی -یی یԝǁی ی ی   یی یی  ی ی ی ی یی ی ی ی ԝی یی ی.

  䝐坘 ی  ی ی ی ی ی ی ی   ی ی یییی ی ی . ѐ ی ی یԝی ϡ یی ی .

 

̝ ی ی  ی

ی ǎ یԝ ی یҁ . یی یϡ ǎ ی ی ǎ ی ی. ی یҁ _ ی ی   یی ǎی یی ی ی ی _ ی ̝ǡ ی یԡ ی ی ی یǡ ǎ ی یی јی ǎی ی ی ی .

ی  ی Ԙ ی ی ی ی. ی   ی ی ̝ ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی[9] ی ی ی. ی ی ی یی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی .

یϐ ی ی  ی

ی یی یی یی ǁیی ی ی ی ی ی ی یی ی یϐ ی ی ی ͝ ی یϐ : یی ی ی ی ی ی ی ی ی юی ǘ یρی یی ی ی[10] ی -[11]  ی یϺ یی ی ییی ی ی ی ԝی . ϡ ی یϐ یی ی. 

ی یϐ ی ی ی    ی ѐ . ی   یϐ ʝ یی    ʝی ی ی ی  ی.    [12]  ی ی ی ی ی ییی .

坁یی  یԝیی ʝی ی یی یϐ ی. ʝ یی یԝی ی ی یӁϡ ϡ AI-Democracy 265 یҁ ی ی یی ͘ ی یی یی ی ی یǁی .... ی ѐی ی یی   Ӂ ی ی㝐ییی ی یϡ   ی  یی.

ی ʝ ی .

یϐ ی ԝی ʝ ی ی یی   ی ԝی یی ی ی. ی یی ԝی یی ʡ ی ی یԝیی ی ی  ی ی搝 ییʝ یԝǁیی ǁیی ی  یی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ԝیی   یی ی ی 㝘یی یی ی ی. ی   ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یԝǁی ی  ی ی. یی یی ʡ ǐ ی  یԝǁی ی ᝘ Ϻ ی ی ǐ ی _ ی ی ی _ ی ی (ی ی ی ) ی ی Ϻ ǐ ی یѡ یی یی . э یԝǁیی ی یی ی ϡ ی ی ی ʝ ی ی ی ی.

 

ی یԝیی ی

ی ی ی ی یی   ی ی ی ύ ی  ی. ی ی ی䝐 . ی ύ ی. یی ی ʘ ی ی  ی ی . ی ی  یʡ ی ی ǘ یϺ ی ی یی ی یی   یԝیی . ی Ȼ ی    1357 ی ͘ ی ی ی ی ی ی.

ԝ ی ی ی э ی ی ی ی. یییی ییی ی ییی ی ی [13]. ی ی یی ی ی [14].  یی ʝ یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی .

  یی ی ی _ ی ی ی _ ی ی ی () ی ی ی ی (ی ی ی) یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یȝ  ی. یی ی ی ی ی ȝ ی ی یی. ی ی _ یی ی ی ی ی ی_ ی ییی ی    ی.

 ԝ ی ی[15]  ی Ϙ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ԝی ˜ی Ȑی ǐ ی ی . ی ی  یی ی ی ی ییϡ یԝیی ی ی ی ی ی ی ی ȝیی . ی ی ی ی ȡ ȡ ی ȝیی یی ی . ی یԝی ی ی 20 .

 

ј یی

ѐ ی ی Ԙ ȝی ѐ ی-ی   ییی  ی یϡ یی ѐ ی () یی:

ی                ی

ی ی یی ی   ی ی یی ی ی ی ی .  ǐ ی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ی ی  . ʝ  ی Ν ی ی یی ی   ی ی Ȑی ʘʘ . ی ی   ییی ی Șی ی ی یی ی ی ی с ی ی    یی[16] ی ی .

ی ی ی ی ی ی _     ی ی ی ی ی _ یԝیی ی ی. ی ی  ی ی _ ی ی _ ی . ی ی ی ییی یی ی   ڝی ی ϡ ی یی ј _ ی   ј یی ی _ ی. ی ی یی یی ی ی ی .

ی ی ی][یی  ȝ ی  ʝ ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ϡ  ی ی  ی Ȑی ی یϡ ی ی ʝ ی ی. یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ی ی یϡ ی یی Ϙ ی ی . ی ǐ ی ȝ ѐ ی یی ی  ی یی ԝی یی ی ی ی ی. ی ی ی ȝ ی ی ی ی   ی ϐی یی ѐ ی ȝ ѐ ی  Ͽ

ی ی یی ʝ ʺ ی ی   ی یی ی ύ ѐ ی ϡ ʝ ʺ ی ی ی ی ϡ ʝ .

 

 

    ی һ   ی

Șی ی ی ی ʝ材ی ی یϡ ی ی ی ѐ ی ی ʝی ی 坐 ǐ ی ʝی ی ی   ی یϐییی   ی ǐیی ی ی ی . ی   Șی ی ی یی Ȑی ی Ș ی ی ی ی ی . ی ی یϐیی ی ی ی ی Șی ی Ȑی یی ϡ ی ی ی ی  ی  ی .  ǐ Șی ی ی ی ی ی ی Șϐیی   یϐی ی  ی . 

䝐坘 ی ی ی ی ی _ ی ی јیʝǡ  ی ی ی ѐ юی _ Ϻ ی ی  ی  ی ی ییی   ǁی ی ی [17]    ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی Ș  ی ی ی یϐی ی یʝی ی ی ی.  ی   ی ی ی ی ییی ی ی .

ی یѡ ی Ș ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی  ی ی ی یی یی ی . 

 

 

 

● ی /22

ی

  یی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یϡ ی   ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ԑ 䐝 . ȝی ԘӁی ی ی ȝی 捘 یی ی. ی ȝی Libreria Acqua Alta    ی یی. ی ی یϐی ی ʝ ی ј Ԑی ی ی . ی ی یی ی.

ی ی ی ی ی ی ییی ی. ی   یҁ _  30 _ یҁ یییی ԝ ی ی ی. یی ی یҁ ی یی ی ی ǁ ϡ ی Ԙی ی ی ی . ݘ یی ǘ .[1]metric

[2]open collaboration

[3]White dwarf

[4]Brown dwarf

[5]E-society

[6]Penrose, Roger (1990). "Algorithms and Turing machines". The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics. Oxford: Oxford University Press. pp. 3073. ISBN 978-0-19-851973-7OCLC 456785846

[7]non-algorithmic

[8]ی ی ی  یی ی ی ی ѻ 45 یҁ 1369 ی: ی ی ی ی.

[9]social death

[10]superabundance

[11]post-scarcity

[12]techno-utopia

[13]https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/anxiety_and_physical_illness

[14]https://www.healthline.com/health/can-stress-cause-cancer

[15]mass surveillance psychology

[16]data analytics

[17]open source software

بازگشت به خانه اول