ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  271(بهمن 1398)

 

اینترنت آدم‌ها

پی‌دی‌اف شماره 271 (رفرمیسم دانش‌محور با کمونیسم شهر هوشمند اشرافی)

□ نوشته علیرضا محمدی‌فر

 

چکیده مقاله

در شماره 265 درباره یک نظام سیاسی و دیوانیِ آینده به نام     «مشروطهAI-Democracy » بحث کردیم. در شماره 269 روند اقتصادی ناشی از پیشرفت فناوری‌های اطلاعات را بررسی کردیم که به سمت عمومی‌سازی مالکیت ابزارهای تولید حرکت می‌کند.  یک نظام اقتصادی کارآمدِ ممکن در  آینده را «کمونیسم شهر هوشمند اَشرافی» نامیدیم که با بهره‌گیری از دانش و فناوری و «همکاری باز»  می‌تواند عدالت اقتصادی پدید بیاورد و نابرابری‌های اقتصادی را به صفر برساند. در این شماره، درباره دیدگاه مبتنی بر دانشِ «بهشت‌سازان» که «شهر هوشمند اشرافی» را بنا می‌‌کند و دیدگاه «بهشت‌بَران»  یا «دوزخ‌دورسازان» که هدف‌شان بردن انسان‌ها به بهشت آسمانی است و برای این منظور از دورسنج‌ها و اینترنت چیزها برای ترغیب و حتی مجبورکردن مردم به اجرای احکام دینی یا ارزش‌های ایدئولوژیک بهره می‌گیرند خواهیم پرداخت.

● اینترنت آدم‌ها (34): کمونسیم شهر هوشمند اشرافی  با  رفرمیسم دانش‌محور / 3

 گلدان داریوش و ابزارهای محاسبه /11

  چکیده کتاب  «کمونیسم لاکچری تمام‌خودکار» نوشته آرون باستانی /22

● تز چرچ-تورینگ، هوش مصنوعی، و نظریه انتصاب الهی فقیه/22

● تز چرچ-تورینگ، هوش مصنوعی، و نظریه الهی‌بودن حکومت/22

● دولت پایان‌یافته/23

بازگشت به خانه اول