ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  272(اسفند 1398)

 

اینترنت آدم‌ها

پی‌دی‌اف شماره 272 (تاریخ و کمونیسم شهر هوشمند اشرافی)

□ نوشته علیرضا محمدی‌فر

 

چکیده مقاله

در شماره 265 درباره یک نظام سیاسی و دیوانیِ آینده به نام     «مشروطهAI-Democracy » بحث کردیم. در شماره 269 روند اقتصادی ناشی از پیشرفت فناوری‌های اطلاعات را بررسی کردیم که به سمت عمومی‌سازی مالکیت ابزارهای تولید حرکت می‌کند.  یک نظام اقتصادی کارآمدِ ممکن در  آینده را «کمونیسم شهر هوشمند اَشرافی» نامیدیم که با بهره‌گیری از دانش و فناوری و «همکاری باز»  می‌تواند عدالت اقتصادی پدید بیاورد و نابرابری‌های اقتصادی را به صفر برساند. در این شماره، درباره دیدگاه مبتنی بر دانشِ «بهشت‌سازان» که «شهر هوشمند اشرافی» را بنا می‌‌کند و دیدگاه «بهشت‌بَران»  یا «دوزخ‌دورسازان» که هدف‌شان بردن انسان‌ها به بهشت آسمانی است و برای این منظور از دورسنج‌ها و اینترنت چیزها برای ترغیب و حتی مجبورکردن مردم به اجرای احکام دینی یا ارزش‌های ایدئولوژیک بهره می‌گیرند خواهیم پرداخت.

● اینترنت آدم‌ها (35):  تحلیل تاریخ و کمونسیم شهر هوشمند اشرافی  / 3

 دوره شکار و جمع‌آوری غذاهای گیاهی: دوره همکاری جمعی /4

  انقلاب نوسنگی: کشاورزی و روستانشینی و مالکیت خصوصی /4

● رفرم بزرگ اول: پیروزی الگوریست‌ها /5

● رفرم بزرگ دوم: «کمونیسم شهر هوشمند اشرافی» /13

● تاریخ، مارکس،  کمونیسم لاکچری تمام‌خودکار،   و کمونیسم شهر هوشمند اشرافی/ 16

  هوش مصنوعی، واقعیت یا خیال؟/ 18

بازگشت به خانه اول