ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  276(شهریور 1399)

 

فایل پی‌دی‌اِف شماره 276 (کالبدشکافی جن)

 

 

● اینترنت آدم‌ها (39):  کالبدشکافی جن

 اینترنت چیزها از نگاه وبگاه شرکت اینتل /12

● نوشتار با عدد آغاز شد /13

● ارتباطات در دوران باستان/15

● تاریخ ارتباطات  از نگاه «کالین چری»/19

● هوش مصنوعی: واقعیت یا خیال (3)

 

بازگشت به خانه اول