ماهنامه ريزپردازنده  

 238(ی 1393)

 

□ی: ی ی

ی

ی یی

 

 

   

 

 

● ی 592 یی یϻ.

  1 20 ی یی. 450ی ی 5 43ی ییϻ.

 

ی یی ییی ی یی یی یی. ǐ ی ی ی юی ی ی ی ʝ  ی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی   ی. ی ی ʝ ی ی ی یی ی ی ی ی   ی ی坐 یی  ی (Ӂی[1]). ی یی ی یʝی ȡ ӝی ی ی㘝ǡ ژӝ یی ϐی ی  Ӂی . یی Ӂی ی ی ی ԝ ی ی ݘ ی.

ی ی ی ی. ی ی ی 䐝ی ѐ Șϡ   ی یی ϐ ی ی 坐یی   ییی ی ѐ یی ϡ Ӂی   ی ی[2] (IoT) ی ی 捘 捘 . ییی یی ی _ ی [3] (IoH) ی _ ی ی ی . ی ی  یی ی ی 坐یی ی ӝ ӝ ی ӝ   یی ی ییی یی ی ǡ ی ԡ ǘی یی  ی  ی ی ی ی. ی یѡ ی ی ی ی ی ییϡ ی ()   یی یʝی ی  . ی ی ی ی. ϡ یی ی ʝی ϡ ی یی ی ی ی ی ی. یی ی ی یی ی یǁی .

ی -یی[4] (یی ی Șی ییی یӝی ییی یی یی) ی ϡ ی ی ی ی   ی یی . یӝی ییی یی ی یی ی ʝ   یی ی ی . (ی ی ی  -یی ǁǘӝی ی ی ییی ی   ی.)

ی ۲۰۰۱: ی ی یی 1968 ی یی ی ی یی _ HAL _  Ԙ یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  . ی یȡ ی یی HAL ʐی ی. HAL ȝی ʐی ی ی ی. ی یی ϐ یӝی یی ی ʘی ی ی یی. ی ʘی ʘ ی ی یی .

ی یی یی . یی یʝی ȡ ی ی یϘϐ ی ی ی.ϐ یی . ی یی یی ʡ ی ی ϡ ی ی ی ȝی ی ی یϡ ی ݝ ѐی ʡ ی ی ی ݝ .

یی ϐ ʡ ی ی ی ی ۀ 㝘 یӝ Ϙ I agree ی  Ϙ  Accept ی ی .

 

 

 

  ی Ϙ  Accept یی ی ی  یی. یی ی. ی䝘 ʝ ی ی Ϙ ی ی .

 

 

یی ی ѐی ی ی یی یی  ϻ. ی ییی ی ی ϡ ی ی ی ی ϐ   ی ی . ی ی ی 1984 ی ی یی telescreen    .

ی یѡ ѐ ی坐 یی ی ی Ґ ی یی   _ ʝی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ѐ Ԑʝیҡ ی ی Ϙ ی ی   ی ی   یی  ی ی ی  ی  ی Ȑ.   ی ییی یی Ϙ ی ԝیی ی ی ی . ʝ ی یʝ ی یی  ی ی یϡ ʝ ی ی ی.□

 


[1] cloud storage

[2] Internet of Things

[3] Internet of  Humans

[4] Zero TV

 

ی Ґ ی یی ی  (Digital Dark Age)[1] 

ϐѐیی ی یی ی Ԙی یی ی. ی ی坐یی ی یی ی یی ی . ی ی坐 ی ی یی ی ی坐ی یی یی. ی坐ی یی ی ǁی ی ǐ ʝ ی ی ی ی坐ی یی ی یی   ی. ǐ ی یӘی ǁی 5 14 یی ی ی یӘ ی ی یی ی ی. ی ی یی ی  Ґ ی ی  Digital Dark Age   ی. ʝی ی ̝ ӝ یی ʝ ی ی ی یی ی.

ی Ґ ی . ی یی 1976 یΝ یی ی . ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ʐ ی坐 ی ی .  

بازگشت به خانه اول