ماهنامه ريزپردازنده  

 246( 1394)

 

 

ی  (9)

یی

□ ی ی

 

ی ی ʡ ԝیی ی ی: ییی ј یԝیی ی یϿ ی ǘ[1]  ی یی یϐیی ی ی   یی ی ی ی ی ی. ی ی ǘ یی ی ی یی Ͽ ی ییی ی ی ʿ

یی ی ییی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی: Ș Tor.  ی ی   یی  یʝی[2]  یی ی ی ی ی 坐یی Șیی Ș Tor ی ԝیی یʝی ی  .

یی  ʝ یʝی ی ی 坐یی ی ی ییϡ   ی  ی ی ( ی  ی ǘ)   یʝی  ی ی. 坐یی ییی 坘ی   ی  یی یی ʝ ی .

э ی یی ی ی یʝ ی ی ی ی ی ǘԝیی ی   ییی ی ی Ȑی ی .  یی ی ی  ی ی یی .   یی  ʘ Ԙ ی یʝی ی ی ی یی   ʝ یʝی ی ی .

یʝی ی ی یΡ ʝ   ی Ԙϡ یی ی یی ʝ ی ی ی ی  .

ی یی Șیی Tor  ی ی ی ی ۀ ی ی یی ی . ی یѡ ʝ ی یی  ی ǁ ی ی ϡ ی ی یی ی . ی ی یی ی ی یی ʝ ǐی 捘ی ϡ ی .

ی یʝی ی ی _ ʝ ی ی _  Ͽ ی یʝی ی ییی ی ی Ϙ . یی ی ی یѡ یʝی ی ی یی. یی یʝی ی یی . јی ی ی یʝی ی ی ی ی _  ی䝘 ی 䘝ی Ȑی_   .[1] http://patricktucker.com/

[2] Bitcoin

 بازگشت به خانه اول