ماهنامه ريزپردازنده  

 

ϻ

یʿ

□ ی ی

ی ǁ 1920 یҁ (ی 1372)

ی یӘی ϻ ی ی یۀ ϻ ی یی. ی ی ی ی ϻ یی   یӘی ی ییی. یӘی یۀ ϻ   یی ی ی . ی ی ϻ ی یӘی ی ی یی ی یی: Ș یی. ی ی ی ϻ _ Șۀ یی ϻ ی یی- ی .

ѐ یʡ ʡ یϡ - ی ی ʻ ی ی _ ی ی. ۀ ǘی . یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی .

  ϻ ی ی   ی یی ی ی. ی ی یی ی ϻ ی یҘ یی . ی ϻ ی ی ʐی ی یی ϡ یی ϻ ی ی ی ی ی. ی ی Ԙ ی ی ۀ ی . ی ی ϻ   ی یی ǁی ی.

  یی یѡ ی یی ʝ _ ی یۀ ی یی یی ی ی ی ی ی ۀ ی . ی یی ی یی یی ی ی _ ʝ ی ʡ ی ی . ی ی ی ϻ ی   ی ی ϻ  .

ی ی ی ییی ی ʐ ییۀ ϻ ی یی . ϻ ی ی ی ʡ ی ʐی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی ی. ǐ یی یϐیی ی ی ی یی یی ԝیی ی ی یی ی.

ی ی ی ی ی ϻ  ی ی یی ی ی . ی ǐ ی ی ی ی ی ϻ ی . ǁی ی ϻ ی ی .

ی ϻ ی ی یی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی _ _   . ی ی یی ی .□

بازگشت به خانه اول