ماهنامه ريزپردازنده  

 256(ی  1395)

 

ی  (19)

□ ی ی

 

ی یی ی (یی) ی یی ی ییی ی ی .  یӘی ǁی   ی坐 ی ی 720یی 1.44 ی ی ی ی ی یӘʝی یی 10 ی 20 ی .

ی ی یی ی ی ی ی坐ی ی ی یی ( ی ی یӘ ی یی ی یӘ 10 یی ҡ 100 ی )   ی ی ʡ ی 35 ی . ی ی ʡ э ی ی ی ʘی یی یϡ یی ژ ی Ȑیی ژӝ یی ی یϐ ی ی ی ʡ ییǡ ی㘝 ی ی یی ی ی   .

ی ی یӘ یی ی ی ی یӘ ǁی ی یӘ ی ی ی䝐یی یی ی ی.

    ϐی 1990 یڝ ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ی  ی .

 

یʿ

ی ی ی ی ی ی یی ی јʝ ݘ ی یی ی یӘ ی ( ی坐 ی[1]  ی ) ی ی یی   (cloud) ی ی . ی یӘی ی   ی ی ی ی _ ی _ ϡ ی ی یی . یی ی ی: Google DriveApple iCloud   Microsoft OneDrive.     Google Drive  15یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی:  Google Docs         Google Sheets Google Slides.

یی: ی   یی ی ی یی ی ی ی Ԙ ی.   ی یی ی ی  ی یϐ .

 

ی

ی ی ی ی ی یی ی ݘ ی ی ی  ی-ی ی ی .

  ی ییی ی ی : یی ی ی ی یی ی ی ی. یی ی ی ی ی ڝ ی یی ی ی ی . ی ی ی یی Google Drive  ی ޝ ی ی . ʝ ی ی ی ی . ی ی ی ʝ ی ی Ž ی ی ی[2] (NSA) ی јʝ ییی  ی ی ی ی ی . یǡ ѐی ی ی ی ی ی ییی . ی ی ی ی ی   ی ǎ ی یی: GAFA.  ی ǎ  ی ǎ  ی :

Google, Apple, Facebook, and Amazon

ی یی ی یʡ ی ѐ ی ی Ȑ. ی ی㝐یی یی Ǎ ی Ȑیی. ی ی ی㝐ییی Ȑ  ی ی ی. Google Analytics یی یی ی ی ʝی ی ی ی یی ی ی. 

ی ی ی [3]  ییی ϡ یی ϡ ʝی ϡ ی䘝ی یی ϝیی ی ی یӁ. ی یی ی ʝی ȡ Șی ی یی ی یی [4]  ی ʝǡ یǡ  یԝیی ی.  ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .□


[1] local storage

[2] US National Security Agency

[3] Internet of Humans

[4] big data

بازگشت به خانه اول