ی (26)

ȝ ی

□ ی ی

یی ی ϐ  یǘ ی. ی ی یی ی یی ی ی   ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

 

 

ی . 1395 㘝 Ӂ ʝ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی ی ی   ѐی ی ی یی ѐی ʍ ʝی ی . ۍ ی ʡ ی ʍ  ی ی یی ی ی یی   یی ی ی ی یѐ ی ی ی ی: ی Ә یی ی ϐ یǘ ϐ یϡ . ی ʝی ی یی . ی ی   ȝ ϡ ی ی ی   ӝیی   ی.

 

 

 

ی یی ی ʝی ی   ی 10 ی ی 250 . ǐ ی ی ی Ԙ ی ی. Ԙ ی   ی یی ی ǘ ی یȝی ی ی یݝ   ی ی ی . ی   㝁ی ی ی ی ȝ ی یϡ   ی ی ی ی ی .

 

ی  ی ی Ǎ   ی یی ی 1999 ی یی ی یی ی[1] (IUCN) .

ȝ ی . یی ی. یی .   ی ʝیی ʡ ی ی ی. ȝ ی ی .

یǘ ی. ی   ی ϐ یԝیی ϡ ʝ ی ی . ی   ȝ یʡ ی ȁیی ʝیی Ϙ ی ییϡ ی ی Ә ی ء ی ی  . ј ی ی ی . یی یʝ ی ی Ș ϡ ی ی[2] یی ی ӝی ӝی ԝی Ԙ یی ی ی ی ی . ی [3] ی [4] ی ی   یی ی ی یی юی ی   یی ی. [5] ی  ی ی ی ی ی . ی یی ی ی  یی ʝ   ϡ ی ی ی ȝ .

 

ی ӝ یی ی ی ی ی ی ی یی ییی یییی ی 坐یی ی ی ی. ی ی ی  (analytics) یی ی ی ی یی.

Șی یʐی ӝѝی _ ی ӝ  ی 坐یی ی ӝ ی ی ʡ  ی  ی ی یی ʝ _ ی ی ی Ԑ ی   ی . ی ی یی ی . 

 

ǐ ی ی یی ی [6]  ی Ԙ ی  یی[7]SETI@home[8] ی ی یی یی)    ی ی ی ی یԝیی .  ی ی ی ی ی   ی . ی ی ڝӁی[9] ی ی ی ی یی Ԙ یی ϡ  ی  یی   ی . ی یی Ϙی یʝی ی ی یی ی یی ی .□

 [1]International Union for Conservation of Nature

[2]Internet of Things

[3]smart home

[4]smart cities

[5]smart jungles or smart forests

[6]Internet of Jungles

[7]distributed computing

[8]https://setiathome.berkeley.edu/

[9]crowdsourcing