اینترنت آدم‌ها (27)

هوش مصنوعی گوگل

□ نوشته علیرضا محمدی‌فر

گوگل در وبگاه google.ai  چنین آورده است:

مأموریت ما سازمان‌دادن اطلاعات دنیاست. ما می‌خواهیم دسترسی به این اطلاعات برای  عموم مردم قابل دسترسی و سودمند شود، و هوش‌مصنوعی به ما امکان می‌دهد این کار را با روش‌هایی کاملاً جدید انجام دهیم _ حل مسائل برای کاربران‌مان، برای  مشتریان‌مان، و برای دنیا.

هوش مصنوعی اجرای کارهای روزمره را آسان می‌کند، چه جستجوی عکس کسانی باشد که دوست‌شان دارید، یا برطرف‌کردن موانع زبان با ترجمه همزمان باشد، چه کمک به شما در اجرای کارهای‌تان با دستیار دیجیتال شخصی خودتان. اما روش‌های جدیدی را نیزدر بررسی مسائل قدیمی  برای ما فراهم می‌کند و کمک می‌‌کند روش زندگی و کارمان را دگرگون کنیم، و ما فکر می‌کنیم بزرگ‌ترین اثر زمانی مشاهده خواهد شد که همگان بتوانند آن را دستیابی کنند.

 

هدف ما پژوهش‌های بنیادی، اختراع فناوری‌های جدید، و ساخت  چارچوب‌هایی برای طراحی هوش مصنوعی به گونه‌ای است که یک رهیافت انسانی برای هوش مصنوعی به دست آید. و ما می‌خواهیم تا جای ممکن باز (open) باشیم: ابزارهای منبع بازی[1] می‌سازیم که همه بتوانند از آنها استفاده کنند،  رویدادهای عمومی را میزبانی کنند، و از دانشگاهیان در پیشرفت‌دادن این فناوری‌ها پشتیبانی خواهیم کرد.

گوگل برنامه بسیار گسترده‌ای برای به‌کارگیری هوش مصنوعی پیشرفته در دست دارد. آیا گوگل واقعاً در همه جا باز (open) عمل خواهد کرد؟□

 [1]open source