ماهنامه ريزپردازنده  

500 ترفند در  ویندوز7

  

فهرست

50 نكته براي كار با ویندوز7   3

10نکته برتر در ويندوز7 /     15  

● 92نكته و ترفند در ويندوز7 /      19 

يك مجموعة جالب از ترفندهاي ويندوز7  /   46

ترفندهاي پيشرفتة كارآمدسازي ویندوز7  /     50

ترفندهاي ويندوز7 براي كاربران پيشرفته / 59 

رجيستري (Registry) ويندوز براي مبتديان /    67    

در ويندوز7 سريع‌تر كار كنيد /  75

  8ترفند رجيستري در ویندوز7    /    80

  ترفندهاي پيشرفته در ويندوز7    /       84

 يك مجموعه ترفند ويندوز7 برای حرفه‌ای‌ها   /   87

 ترفندهایي برای راحتی در ويندوز7  /    93

ترفندهاي روان‌سازی ويندوز7  /   97

 

 

بازگشت به خانه اول