ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  283(تیر 1400)

 

فایل پی‌دی‌اف شماره 283 (تعریف شهر هوشمند)

 

 

   اینترنت آدم‌ها (47):  تعریف شهر هوشمند /3    

    شهرهای هوشمند انسانی و پایدار / 3

   شهر هوشمند در یک دنیای دیجیتال /11

 ●  شهرتان چقدر هوشمند است؟/15

 

بازگشت به خانه اول