ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  284(اَمرداد 1400)

 

فایل پی‌دی‌اف شماره 284 (شهر هوشمند: به فرخندگی رنج کوتاه کرد)

 

 

 اینترنت آدم‌ها (48):  شهر هوشمند: به فرخندگی رنج کوتاه کرد /3    

  تعریف شهر هوشمند /5  

  مونیسیپالیسم /7

پاستافاریانیسم /11

افراز منصفانه، هوشمندانه، و غیررانتی /12

اینترنت مکان‌ها /13

مشارکت الکترونیک در شهرهای هوشمند/16

شهر آدم‌سالار  یا شهر خودروسالار/19

شهر هوشمند زوریخ/20

 

بازگشت به خانه اول