ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  287(دی 1400)

 

فایل پی‌دی‌اف شماره 287 (تکامل تمدن‌ها)

  

 اینترنت آدم‌ها (51):  از چغازنبیل تا دره سیلیکان: تمدن رسانه اینترنت چگونه پدید آمد؟/3

ابزارهای محاسبه، پیش از شکل‌گیری تمدن‌ها /5

 تعریف تمدن /7

 اَبَرتمدن رسانه نوشتار (دست‌نوشته)/8

 تمدن آشور بر بنیاد رسانه  گِل‌نوشته، نخستین کتابخانه و «مرکز داده» دوران باستان /9

 تمدن اسلامی یا تمدن رسانه کاغذی /10

 اَبَرتمدن رسانه چاپ /18

 اَبَرتمدن رسانه اینترنت/21

بازگشت به خانه اول