ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  288(بهمن 1400)

 

فایل پی‌دی‌اف شماره 288 (ادعای متوهمانه تمدن‌سازی از سوی حامیان نظریه ولایت فقیه)

 

 اینترنت آدم‌ها (52):  تمدن‌سازی، یک ادعای  متوهمانه از سوی حامیان نظریه ولایت فقیه/3

چکیده کتاب «کاغذ پیش از چاپ: تاریخ و تأثیر کاغذ در دنیای اسلام» اثر جاناتان بلوم /9

 هوش مصنوعی و طلوع شهرهای خودمختار /17

 

بازگشت به خانه اول