ماهنامه ريزپردازنده  

یҁ  292(ی 1401)

 

ی یی 292 ( )

 

  ی (57):  : ی ی -ی ی ی  

● یی 捘-ی  

● ی ی ѐ یی  ʿ/8

  ی /9

● ی یی /10

● ی ی ی یی /12

  ی ی ی یʿ ǁییی یی ی یϿ  

  ی /16

  یԡ ی یی Ә ی /18

  ی ی: ی ی ی ی    

بازگشت به خانه اول