ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  295(آبان 1401)

 

فایل پی‌‌دی‌اِف شماره 295 (حل مسئله و هوش مصنوعی)

 

 

● اینترنت آدم‌ها (60): حل مسئله و هوش مصنوعی

● ماهنامه ریزپردازنده، شماره 294، یک سند آشکار از بی‌کفایتی ساختار حکمرانی و نظریه ولایت فقیه /6

● خشم شهر و دعوای سنت و مدرنیته /6

● مقایسه موفقیت بی‌نظیر جنبشِ جهانیِ زندگی‌خواهان و عدم موفقیت در مقابله با پیمان‌شکنیِ زیانبارِ ترامپ /7

● بحران‌سازی، سرشت نظریه ولایت فقیه برای یک جامعه متکثر /8

● فروکاستن از خشمِ خروشانِ به‌ستوه‌آمدگان و فراهم‌سازی  گذار رفرمیستی به  شهر هوشمند رؤیایی/12

● جنبش، انقلاب، یا عصیان/12

● نظریه ولایت فقیه عامل عجز و درماندگی دانشگاه صنعتی شریف در حل یک مسئله ساده/12

● تکامل ابزارسازی، حل مسئله، و خلاقیت /13

● نظریه ولایت فقیه و نادیده‌گرفته‌شدن میلیون‌ها سال دستاورد  تکامل انسان در حل مسائل پیچیده/16

● حل مسئله حجاب با  شهر هوشمند، اینترنت مکان‌ها، و افراز منصفانه (دموکراسی بدون رواداری)

● رهبران چگونه از هوش مصنوعی  به عنوان ابزار حل مسئله  بهره می‌گیرند /26

 

بازگشت به خانه اول