جزوه «سنت، مدرنیته، پسامدرنیته» (بهمن 1401)

 

فایل پی‌‌دی‌اِف جزوه «سنت، مدرنیته، و پسامدرنیته»

 

 

 

●  سنت، مدرنیته، و پسامدرنیته

● پسامدرنیته و مرگ اهریمن/7

● عوامل سد راه مدرنیته و پسامدرنیته در ایران/10

● بدون اصلاحات اساسی، فروپاشی نظام ولایت فقیه قانون تاریخ است/11

● بی‌انصافی تمدن کهن ایران را ویران خواهد کرد /13

● تعارض نظریه ولایت فقیه با مدرنیسم و پسامدرنیسم /16

● تکامل توکن‌های سفالی به  رسانه نوشتار/17

● چرا خوارزمی را باید پدر مدرنیته دانست؟/20

● خوارزمی و نمادهای روشنگری/23

● نقش فناوری «بازشناسی الگو» در  گذار از مدرنیته به پسامدرنیته: گذار   به پسامدرنیته با  رایانش موازی و رسانه کلان‌داده‌ها

● زمستان طولانی هوش مصنوعی /26

● رسانه کلان‌داده‌ها /27

● رایانش موازی /29

● یادگیری ژرف/30

 

بازگشت به خانه اول