جزوه «شهر هوشمند و زن‌وبچه مردم» (اسفند1401)

 

فایل پی‌دی‌اِف جزوه «شهر هوشمند و زن‌وبچه مردم»

 

● جنبش حجاب اختیاری:  یک جنبشِ کم‌نظیرِ آنارشیستیِ پسامدرن در تاریخ جهان /3

● ویژگی‌های جنبش‌های پسامدرن/4

● افسانه شماره 1: جنبش‌های بی‌سر ناموفقند /5

● افسانه شماره 2: انقلاب ناممکن است /6

● افسانه شماره3: تعداد کسانی که به خیابان می‌آیند اندک هستند، پس انقلاب نمی‌تواند روی بدهد /6

● یک پیش‌بینی درست دیگر در شماره 270 ماهنامه ریزپردازنده /6

● لطفاً شورای گذار را تعیین بفرمایید /8

● نظام ولایت فقیه، نظامی واپس‌گرا و خودویران‌گر /8

● از پارینه‌سنگی تا شهر هوشمند/9

● جاده ابریشم، فرهنگ ایرانی، زن‌وبچه مردم،  و پسامدرنیته /10

● گذارِ قانونمند از سنت به مدرنیته  و به  پسا‌مدرنیته با فناوری‌های تقویت هوش یا IA

● آیا هنوز پست‌مدرن (پسامدرن) نشده‌ایم؟/14

● مشکلات نظریه تاریخ کارل مارکس /17

● از پیشاتاریخ تا تاریخ  و از شهر سنتی تا  شهر هوشمند/19

● لیبرال‌دموکراسیِ جان لاک و تولد انسان مدرن/21

● ساخت شهر هوشمند به روش آنارشیستی/24

● دسانترالیسم تا حدِ نهاییِ آنارشیسم/24

   بازشناسی الگو   و کلان‌داده‌ها/25

● آنارشیسم و شبکه‌های اجتماعی /27

● رسانه را بهتر بشناسیم/30

 

بازگشت به خانه اول