ماهنامه ريزپردازنده  

§          صاحب امتياز و مدير مسئول‏: عليرضا محمدي‏‌فر

§          تلفن ماهنامه ريزپردازنده: 88434169 

§          فكس: 88421170

§          همراه: 09125495546

§          ايميل: rizpardazandeh@gmail.com

§          نشاني‏:تهران‏،صندوق‌پستي۶۵۹۱/۱۵۸۷۵،  مجله ريزپردازنده

    

  

بازگشت به خانه اول