·     مقايسه خطرات خطاي 2000 و خطاي 85 

·   پاكسازي  و بهينه‌سازي ديسك سخت

·     پاكسازي و بهينه‌سازي كامپيوتر

·     غبارروبي از رجيستري

·     يك حفاظ امنيتي كامل  براي كامپيوتر

·     برنامه‌هاي رايگان حفاظتي و امنيتي

·     برنامه‌هاي تعمير و پيكربندي سيستم

·     رازهاي بايوس

·   جادوي بايوس

·     آنچه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌Firewall   از شما مي‌پرسد

·     كوكيها، پايش‌افزارهاي نهان و آشكار!؟(2)