ماهنامه ريزپردازنده  

       

 سال14، شماره 158، انتشار تير  1386

●هنگام برخورد با يك  فايل ناشناخته چه بايد كرد ← 6

● آيا بعضي از برنامه‌هاي كاربردي حتماً به ويندوزي نياز دارند كه بر روي ديسكC:  است؟ ← 9

●اختلاف بين تلويزيونهاي پلاسما و ال‌سي‌دي ← 13

● ويندوز XP و ويستا را در يك كامپيوتر نصب كنيد ← 14

● ترفندهاي كارآمدسازي ويستا ← 19

● لپ‌تاپ دست‌ساز ← 23

● راهنماي خريد نوت‌بوك‌سازان ← 24

● خودتان نوت‌بوك بسازيد ← 30

● يك ديسك سخت جديد نصب كنيد ← 40

 

بازگشت به خانه اول