ماهنامه ريزپردازنده  

 

فهرست مقالات شماره 166

 

● دستگاههاي پخش  iPod  /  صفحه 5     

●پخش MP3   /  صفحه 7   

●همه چيز دربارة فرمتهاي فايل موسيقي /  صفحه 9

●ضبط موسیقی و صدا در سي‌دي/دي‌وي‌دي  /  صفحه13

●كامپيوتر خود را به يك Music Server تبديل كنيد /  صفحه  18

●وقتي يك دستگاه جانبي متصل به كامپيوتر به طور ناگهاني از كار بيفتد،چه بايد كرد؟ /  صفحه 21

●حل مسائل ويستا /  صفحه 23

●حل مسائل ديسكرانهاي CD و DVD /  صفحه 30

●حل مسائل ديسك سخت /  صفحه33

●حل مسائل RAM /  صفحه36

●حل مسائل ويدئويي  /  صفحه 39

●حل مسائل كارت صدا   /  صفحه43

بازگشت به خانه اول