ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 181 (تير 1388)

 

●اخبار مايكروسافت و ويندوز / 5

●آشنايي با ويندوز7 /   7

●تغييردادن گذرواژة ويندوز / 11

●ترفندهاي كارآمدسازي ويندوز /    13

●چگونه Windows 7 Release Candidate ‌ را نصب كنيم  / 18

●ترفندهاي ويندوز7 /  21   

●نگهداري اصولي كامپيوتر / 24  

●راهنماي آسان پارتيشن‌بندي ديسك‌سخت /  29   

●چگونه يك مادربورد نصب كنيم / 34

●چگونه كارت صدا نصب كنيم / 40

بازگشت به خانه اول