ماهنامه ريزپردازنده  

شماره 182 (امرداد 1388)

 

  ·اخبار مايكروسافت و ويندوز/5

· ترفندهاي ويندوز/7

· كار با منوي Start             

· برنامه‌هاي ويندوز7 را بشناسيم/13

· كار با Taskbar 

·  ترفندهاي ويندوز7   /19

· تهديدهاي اينترنتي/24

· يك سيستم دو بوتي بسازيد/31

· چگونه فن و كنترل‌كنندة فن نصب كنيم /37

· لينوكس چگونه بوت مي‌كند/42

بازگشت به خانه اول