ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  204(امرداد 1390)

 

اخبار و ترفندهای ويندوز/5

ایمن‌سازی برنامه مرورگر Internet Explorer 9   

آشنایی با کتاب دیجیتال یا ای‌بوك /14

همه چيز درباره NAS

كمك از راه دور با Windows Remote Assistance

Remote Desktop در ويندوز  اكس‏پی/ 27

دستيابی كامپيوتر از راه دور  با  Remote Desktop  در ويندوز7  /33

خنك‌سازی كامپيوتر / 39

 

 

 

 

بازگشت به خانه اول