ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  275(اَمرداد 1399)

 

فایل پی‌دی‌اِف شماره 275 (چرا آزادی رسانه حق طبیعی انسان است)

 

 

● اینترنت آدم‌ها (38):  چرا آزادی رسانه حق طبیعی انسان است؟/ 3

 کمونیسم شهر هوشمند و جبر و اختیار /12

● رسانه نوشتار چگونه پدید آمد؟/15

● هوش مصنوعی: واقعیت یا خیال (2)

 

بازگشت به خانه اول