ماهنامه ريزپردازنده  

 248( 1394)

 

ی  (11)

یی ی

□ ی ی

 

ی ی ی ی ѐ Ԑʝی  ʡ ی ی یی   Ϙ ی ی   ی ی   یی  ی یϐ ی  ی  ی Ȑ. ی یѡ ی ѐ ی坐 یی ی ی Ґ ی یی   ی  ی   .  ی ʝ ی  ی  ی ی  یی ی ی.

16 ی ی ی ی   یی ی 䝘 ی ی ی . یی ی . Ϙی ی ی ی ی یی یی  یی ی ی یی ʡ ی ѐ ییϡ  ǎی  ȝی یی ی یی یϡ ی ی یی ییϡ یی یی . ǐ ی یϡ ǐ ی ی ییϡ ی یی ی 䝘 ی. ی .[1]

ی ی ی ی[2] یی ی ی ی یی   .

 ی  ی ی یی ی [3] ی ی   㝝ی 㝝ی ی ʝی یی ی 㝝ی ی ی Ԙی ی 㝝ی ی. 

ی ی ی Ԙ یی یϡ ی ی ی یی  _ ی ی ی ی  _ ی. ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی Ϻ  ی ی ی ی    ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی یڡ ی یی ی ی. ǐ ی ی _ ی ی ی یی ی _ یی ی ی . ی   . ( ǘی  ی ϡ ی ϡ ی ی ی یی ی ی ی坐ی ی ԡ SD ی یӘ    ی ʺ ǘی   ی ی ی ی ی .) 

یی ی ی یی یی ی ی (encryption) ی ی ی یی . ی   ی ی ی یی ی ی ی . یی ی  ی ݘ ی ǐ ی یʝ ی[4] یی:

ی ی  _ 䘝ی ی یی ی _ یی یی ی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ǘ ی ی[5] ی ݝیی یی ی ی یی ی ی ی یی .

  ی ی ی ǐ ی یϡ   ی   ی. ی ی یی ی یʡ ی ی ییی.

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 2016 . ی ی јی یی ی ی ی ی ی یی . ی یی ی ی  ی ی ی [6]  یی ی ی یی یی ی. ی ی ی ǐ ی   یی ی.

ی ی ی ǘ ی ݝیی ی .  یی ی ی ی ʝ .   ی ی ی ی ی ی ј Ͽ

ی ی ʝی ی ی ی ی ی ی ϡ ی  ی ݘ ی 坘یی Ҙ ی ی . ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ( ی ی یی ʡ ی ی یی ی ی ی یی ј یʝیی Netflix ی Spotify ی[7] ی ی ی یی یی  Ȑیی یӝیی ی یӝی Uber[8]  ӝ ییϺ ! ی یی ی  јی-یی] ی ݝیی[ ی !!)

   ʝ ی ϡ ی یی ی ی ییی ی . ی یʝی ی ی یʝی NSA  ݝیی ʡ ی https://www.privacytools.io.□

 

 [1] http://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters

[2] Glenn Greenwald

[3] No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State

[4] http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/22/ republicans-think-encrypted-data-terrorists-win

[5] Jim Comey

[6] end-to-end encryption

[7] http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2489562,00.asp ?mailing_id=1435137&mailing=whatsnewnow&mailingID=2CBB1CFF778C96F365A1BC1B8B26E994

[8] https://www.uber.com

 

بازگشت به خانه اول