وقتي نمي‌توان چيزي را پاك (delete) كرد چه بايد كرد 6

فراهم‌ساختن امكانات شبيه به ويستا برای ويندوز اكس‌پي 10

افزايش مقدار حافظه براي سازگاري كامپيوتر با ويستا 13

خودتان كامپيوتر بسازيد 16

6نكته و ترفند در ويستا 21

بهترين ترفندهاي سريع‌سازي ويندوز اكس‌پي 24

مباني تندسازي ساعت (OVERCLOCK) 33

تندسازي كارت گرافيك 40