ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  228(مهر 1392)

 

· خودافزارآوری و خودشبکه‌آوری /3

· برنامه‌های گوشی‌یاب /6

· برنامه Windows Reliability Monitor

· همه چیز درباره ژلی‌بین /11

· نکته‌های اندروید /14

· کارت صدای Sound Blaster ZxR، یک سیستم است، فقط یک کارت نیست / 15

· باترى گوشی‌های هوشمند /21

· 16 نکته برای صرفه‌جویی در مصرف باتری    /24

· کدامیک از گوشی‌های هوشمند رده–بالا  طول عمر باتری بیشتری دارند؟/29

· 20نکته در نگهداری باتری‌های گوشی‌های هوشمند /30

· مزایا و معایب  باتری‌ تعویض‌ناپذیر/32

· باتری‌های تقلبی/33

· تاریخچه باتری/ 34

· فناوری‌های شارژ باتری/35

· باتری‌شناسی /36

· SlimPort چیست؟ / 41

  

بازگشت به خانه اول