ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  253(دی  1394)

 

 ● اینترنت آدم‌ها (16)  

اینترنت آدم‌ها (16)  نسخه PDF

● چند وقت دیگر  یک روبات شغل شما را از چنگ‌تان در خواهد آورد؟/6

● بهترین برنامه‌های پیام‌رسانی /11

هفت ترفند برای واتس‌اَپ / 12

اینترنت چیزها / 17

● اینترنت خودروها/ 20

● کلان‌داده‌ها / 25

● تندداده‌ها (داده‌های فوری) /28

● چگونه برنامه کاربردی بسازیم /30

● شبكه عصبي مصنوعی رؤيايی گوگل را تجربه كنيد /34

بازگشت به خانه اول