ماهنامه ريزپردازنده  

شماره  256(اردیبهشت 1395)

 

  

 

اینترنت آدم‌ها (19)/4

نسخه PDF

● با TED Talks آموزش ببینید، معلومات‌تان را اضافه کنید، و الهام بگیرید /6

● ابرپردازی  چیست؟

4 ابزار اجرای کارهای جدی در ابر / 14

معضل حریم خصوصی / 17

● همه چیز درباره Ultra HD Blu-ray

● ویدئوی HDR

● چگونه نشانی  آی پی را پنهان کنیم؟

  ● استاندارد 80 Plus

 

 

بازگشت به خانه اول