ماهنامه ريزپردازنده  

ریزپردازنده  278(آبان 1399)

 

فایل پی‌دی‌اِف ریزپردازنده شماره 278 (تمدن جهانی)

 

● اینترنت آدم‌ها (41):  سایبورگ و تمدن جهانی کلان‌داده‌ها، جست‌وجو،  و بازیابی داده‌ها / 3

 تاریخچه رسانه‌های  ذخیره و بازیابی اطلاعات، ایران، خاستگاه نخستین حافظه‌های اکسترنال جهان /11

 

بازگشت به خانه اول